NETISプラス

Overseas Promotion of Japanese Technology

Seminar on Japanese Construction Technology in Thailand 2018

Advanced Construction Technology Center ได้ดำเนินการจัดเวทีที่ใช้ในการแนะนำ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ไปสู่ผู้ใช้ที่มีศักยภาพ โดยเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างของญี่ปุ่นที่มีประโยชน์ต่องานก่อสร้างในต่างประเทศ(แนะนำกิจกรรมที่ผ่านมา)
งานสัมมนาครั้งที่ 3 (กรกฎาคม 2561) มีกำหนดการดังนี้

ชื่องานสัมมนา Seminar on Japanese Construction Technology in Thailand 2018
เจ้าภาพ Advanced Construction Technology Center
ผู้สนับสนุน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น
Japan International Cooperation Agency Thailand Office
วันและเวลา วันพุธที่ 18 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
เวลา 10:00 - 16:30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) (กำหนดการ)
สถานที่ สถานเอกอัคคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, กรุงเทพฯ 周辺地図

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฟรี


ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (เข้าร่วมฟรี)

ปิดการรับสมัคร เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมงานเต็มจำนวน
ขอบคุณที่ให้ความสนใจและสมัครเข้ามาจำนวนมาก


เทคโนโลยที ี่นาํ มาบรรยาย

เทคโนโลยีที่นำมาบรรยาย มีดังนี้ (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
โปรแกรมอย่างละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งบนหน้าเว็บนี้

ประเภทเทคโนโลยี:①เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพดิน ②เทคโนโลยีการสร้างคันดินและการป้องกันชายฝั่ง ③เทคโนโลยีการป้องกันอุทกภัย และการระบายน้ำ ④เทคโนโลยีการซ่อมบำรุง
7/18 (พ.)
ผู้บรรยาย:ITOCHU CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีการกำจัดน้ำในดินด้วยถุง HGS
คำอธิบาย:วิธีการนำดินจากชายฝั่งหรือท่าเรือซึ่งมีส่วนผสมของน้ำจำนวนมาก
มาบรรจุในถุงเส้นใยที่มีคุณสมบัติให้น้ำซึมผ่าน เพื่อกำจัดน้ำออก และป้องกันการแตกตัวของดินได้เป็นอย่างดี
ประเภท เทคโนโลยี:
ผู้บรรยาย:Kajimaroad Co., Ltd.
KRO Co., Ltd.
หัวข้อเทคโนโลยี:KS
Bond
KS Primer ที่สามารถซึมผ่านได้
คำอธิบาย:เป็นการใช้ กาวอีพ็อกซี่ความทนทานสูงที่ใช้ในงานโยธา(KS Bond) และสารเคลือบที่สามารถซึมผ่านได้(KS Primer) เป็นวิธีการโอเวอร์เรย์ที่ทำให้ชั้นคอนกรีตติดกันอย่างดี
ประเภท เทคโนโลยี:
ผู้บรรยาย:Kyowa Concrete Industry Co., Ltd.
หัวข้อเทคโนโลยี:บล็อกคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(Simple Base)
คำอธิบาย:เทคโนโลยีที่มุ่งเป้าไปที่การป้องกันการกัดเซาะตลื่ง โดยไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ประเภท เทคโนโลยี:
ผู้บรรยาย:JDC Corporation
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีทวิสเตอร์
คำอธิบาย:คือ การใช้โซ่หมุนเป็นวงกลมด้วยความเร็วสูงเพื่อให้วัสดุก่อสร้างกระจายตัวกันอย่างเท่าเทียม ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการปรับสภาพดินที่มีส่วนผสมของน้ำมาก(เช่น ดินเหนียวแบบในกรุงเทพ)ก็สามารถปรับปรุงให้เป็นดินที่มีสภาพดีได้(สามารถปรับสภาพดินให้ดีขึ้นได้ทีละจำนวนมาก)
ประเภท เทคโนโลยี:
ผู้บรรยาย:ASHIMORI INDUSTRY CO., LTD.
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีโครงตาข่าย
เหล็ก
(พาเลทชีท)
คำอธิบาย:วิธีแก้ปัญหาหน้าดินที่อ่อนตัว และป้องกันการกัดเซาะริมชายฝั่ง
ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย และเมื่อ มกราคม 2560ที่ผ่านมาได้มีการทดลองที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจวัดผล
ประเภท เทคโนโลยี:
ผู้บรรยาย:GEO-DRAIN ASSOCIATION
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีจีโอเดรนSPD
คำอธิบาย:เป็นวิธีการทำให้แข็งตัวด้วยระบบสูญญากาศ เป็นวิธีการที่ได้ผลดีสำหรับการเก็บงานบริเวณมุมหรือการวางท่อด้วยระบบสูญญากาศ
ประเภท เทคโนโลยี:
ผู้บรรยาย:Nishimatsu Construction Co., Ltd.
หัวข้อเทคโนโลยี:CC-iR
(โรบอทสำรวจเคเบิ้ลอัจฉริยะ)
คำอธิบาย:อุปกรณ์สำหรับติดตั้งบริเวณลวดยึดสะพานแขวน โดยมีลักษณะเหมือนลูกบาศก์ที่มีกล้องตรวจจับอยู่ภายในเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบหาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อลวดยึดได้อย่างรวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านบนพื้นถนนทำให้ประหยัดพื้นที่บนถนนและยังมีผลดีด้านความปลอดภัยโดยไม่ต้องปีนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบ
ประเภท เทคโนโลยี:
7/19 (พฤ.)
ผู้บรรยาย:CHICHIBU CHEMICAL CO., LTD.
หัวข้อเทคโนโลยี:อุปกรณ์พลาสติดสำหรับติดตั้งเพื่อกักเก็บ-ระบายน้ำฝน (นิวเทรจคุง และนิวปาคุง)
คำอธิบาย:อุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกที่ใช้ติดตั้งใต้พื้นดินเพื่อกักเก็บและให้น้ำฝนซึมผ่านออกไปได้ อีกทั้งยังป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำท่วมขังได้อีกด้วย
ประเภท เทคโนโลย:
ผู้บรรยาย:Chemical Grouting Co.,Ltd.
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีไอสกรีต (Icecrete)
คำอธิบาย:คือวิธีการติดตั้งท่อไว้ใต้ดินแล้วทำการจ่ายน้ำยาหล่อเย็นลงไปเพื่อให้เกิดการเย็นตัวของดินจนเป็นก้อนแข็งเพื่อให้สิ่งเจือปนในดินออกไปจนหมดถือเป็นวิธีการปรับปรุงดินที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเภท เทคโนโลย:
ผู้บรรยาย:Kato Construction Co.,Ltd.,
JFE Metal Products & Engineering inc.
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีเออร์บัน ไลเนอร์
คำอธิบาย:วิธีการก่อสร้างแบบแคชชั่นโดยการบีบอัดด้วยผลิตภัณฑ์ RC สำเร็จรูป
ประเภท เทคโนโลย:
ผู้บรรยาย:SHIMIZU CORPORATION
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีนิวมาติกแคชชั่นที่ติดตั้งในสถานีปั๊มขนาดใหญ่
คำอธิบาย:แนะนำวิธีนิวมาติกแคชชั่นที่ติดตั้งในสถานีปั๊มขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านการป้องกันน้ำท่วม
ประเภท เทคโนโลย:
ผู้บรรยาย:Sanshin Corporation
หัวข้อเทคโนโลยี:วิธีวี-เจ็ท
คำอธิบาย:วิธีการอัดฉีดวัตถุดิบประเภทซีเมนต์ลงในดินที่อ่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ・ด้วยเทคโนโลยีการอัดฉีดแบบพิเศษทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ・ปรับสภาพดินในระยะรัศมี5เมตรด้วยเวลาอันสั้น ・มีตัวอย่างให้ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทย ・ใช้เทคโนโลยีของJWMซึ่งมีความชำนาญในด้านนี้ ・สามารถใช้รวมกับวิธีมัลติแฟนสำหรับการปรับปรุงคุณภาพผนังได้
ประเภท เทคโนโลย:
ผู้บรรยาย:Hitachi Zosen Corporation
หัวข้อเทคโนโลยี:นีโอไรส์
คำอธิบาย:(นีโอ ไรส์) คันกั้นน้ำที่อาศัยหลักการลอยตัว โดยไม่ต้องใช้พลังงานหรือการควบคุมเพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณชายฝั่ง
ประเภท เทคโนโลย:

ติดต่อสอบถาม

ACTEC Thai Branch Office ติดต่อ:สมเกียรติ ตั้งอุดมผล


โทรศัพท์/แฟกซ์ : +66(0) 2259-8136
อีเมล : seminar@actec.or.jp